-50% op uw 1ste artikel + -40% geldig op heel de collectie + GRATIS verzending bij aankoop van €45 of meer*

code4166

Algemene verkoopsvoorwaarden

Datum laatste update: 31/08/2023

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relaties tussen Bleu Bonheur en de consument met betrekking tot de verkoop en levering in België van artikelen die worden aangeboden op de website https://www.bleu-bonheur.be/nl/ en in de gedrukte catalogi. De verkoop kan in het Nederlands of in het Frans worden afgesloten.

Deze site wordt uitgegeven door de firma Senior & Cie, handelend onder de merknaam Bleu Bonheur SASU (vereenvoudigde eenmansvennootschap op aandelen) met een maatschappelijk kapitaal van € 3.725.630, ingeschreven in het handelsregister van Bobigny onder het nummer 300.094.562

NAF-code 4791B - BTW-nummer BE 0847.865.914

Maatschappelijke zetel:
Senior & Cie
155-159, rue du Dr. BAUER
93 585 ST-OUEN Cedex

Vestigingsadres:
rue Andre Pommery
Zone industrielle de Breuil le Sec
60 840 Breuil le Sec

Adres voor klachten:
BLEU BONHEUR
BP 22000 7700 Moeskroen
FR: Tel. 0900/10.902 - Tarief volgens operator, max. €0,50/min.
NL: Tel. 0900/10.477 - Tarief volgens operator, max. €0,50/min.

Deze algemene voorwaarden worden afgesloten tussen de firma Senior & Cie, handelend onder de merknaam Bleu Bonheur en de klant, hierna de Gebruiker genoemd. Gebruikers die via deze website een bestelling plaatsen, hebben kennisgenomen van de algemene voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding ervan. De algemene voorwaarden hebben enkel betrekking op fysieke personen die handelen voor hun persoonlijke behoeften en niet in de hoedanigheid van handelaar zoals bedoeld in de Franse Consumentenwet.
Minderjarigen hebben geen rechtsbevoegdheid en mogen op de website www.bleu-bonheur.be enkel bestellingen plaatsen na de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze laatsten zijn verantwoordelijk ten aanzien van Bleu Bonheur.
De Gebruiker wordt uitgenodigd om deze algemene voorwaarden op te slaan en/of af te drukken, echter zonder er wijzigingen in aan te brengen. De algemene voorwaarden mogen enkel worden gewijzigd of aangepast door Bleu Bonheur. In het geval van wijzigingen, zijn de toepasselijke voorwaarden deze die van kracht waren op de dag waarop de bestelling werd geplaatst. De datum van de laatste update staat vermeld aan het begin van deze algemene voorwaarden.
Bleu Bonheur is lid van BeCommerce – de Belgische vereniging voor e-commerce en verkoop of afstand - Markiesstraat 1 - 1000 Brussel en verbindt zicht ertoe de deontologische code van BeCommerce te respecteren. Deze kunt u raadplegen via de website http://www.becommerce.be


Artikel 1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de relaties tussen Bleu Bonheur en de Gebruiker met betrekking tot de verkoop van artikelen die online worden aangeboden via de site www.bleu-bonheur.be. De Gebruiker kan eveneens artikelen bestellen uit de gedrukte catalogi.


Artikel 2. Artikelen – Prijzen – Verwerkingskosten van de bestelling

2.1. Artikelen 
Een bestelling plaatsen, kan op verschillende manieren:
- via de online boetiek, 7 dagen op 7 geopend: www.bleu-bonheur.be,  
- telefonisch - tarief volgens operator, max. € 0,50/min.
FR 0900/10902 van maandag tot zaterdag van 8u tot 20u  
NL 0900/10477 van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u (antwoordapparaat op zaterdag) 
- via de post, door de bestelbon die bij de catalogus zit, op te sturen naar het volgende adres:  : Bleu Bonheur BP 22 000 7700 Moeskroen

De Artikelen die door Bleu Bonheur te koop worden aangeboden, omvatten de artikelen die op de Website staan op de dag dat de Gebruiker de Website raadpleegt alsook de artikelen die worden voorgesteld in de catalogi van het lopende seizoen, en dit zolang de voorraad strekt.
Over het algemeen vindt u de informatie met betrekking tot de levertermijn terug in de artikelfiche. Uitzonderlijk kan het echter gebeuren dat een van de artikelen die u besteld heeft, niet meer beschikbaar is na de bevestiging van uw bestelling.
Bleu Bonheur informeert u hierover op de factuur die bij uw pakje zit. Indien u uw bestelling heeft betaald met uw betaalkaart, wordt enkel het bedrag van de effectief verzonden artikelen afgehouden.

De definitieve bevestiging van uw bestelling gebeurt na aanvaarding van de betaling. Tijdens het surfen kunt u de inhoud van uw bestelling op ieder ogenblik raadplegen en wijzigen door op de link “Mijn mandje” rechtsboven op het scherm te klikken. Na het plaatsen van uw bestelling stuurt Bleu Bonheur u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.
Onze voorraden worden dagelijks aangevuld opdat u uw pakje zo snel mogelijk kunt ontvangen. Indien artikelen buiten onze wil om niet langer beschikbaar zijn, kunnen wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere kwaliteit leveren.
We stellen alles in het werk om onze artikelen zo exact mogelijk te beschrijven. Kleuren kunnen echter anders worden weergegeven op het scherm van uw computer en kunnen bijgevolg niet contractueel worden gegarandeerd.


2.2. Prijzen 
De prijzen staan vermeld en zijn betaalbaar in euro inclusief alle taksen, rekening houdend met de in België geldende btw en eventuele recyclagebijdrage. Eventuele wijzigingen van het btw-tarief in België zullen onmiddellijk worden toegepast op onze tarieven. De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van de registratie van uw bestelling, zolang de voorraad strekt.
De bijdragen in de verzendingskosten en in de betalingskosten zijn niet in de prijzen van de artikelen verrekend.
Voor de catalogi zijn de vermelde prijzen gegarandeerd tot de datum die op de achterzijde van de catalogi staat vermeld.
Kortingen zijn mogelijk niet van toepassing op artikelen met een specifieke melding: rode prijzen/pagina’s, groene prijzen/pagina’s.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar. De Gebruiker kan uit de verschillende aangeboden promoties die promotie kiezen die voor hem het voordeligst is. Eventuele toegekende promoties zijn slechts geldig voor een bestelling per gezin en binnen een bepaalde geldigheidsperiode.
In het geval van een korting in euro wordt het bedrag van de korting pro rata over de verschillende artikelen verdeeld. Bij een retour of annulering van een of meerdere artikelen, zal de effectief betaalde prijs u worden terugbetaald, ongeacht hoeveel artikelen u behoudt of de waarde ervan. Het gebruik, zelfs deels, van deze korting kan geen aanleiding geven tot een geldelijke tegenprestatie in welke vorm dan ook.
In het geval van een procentuele korting gebeurt de terugbetaling bij de retour van een artikel op basis van de effectief betaalde prijs.
Integrale betalingen voor een bestelling zijn noch voorschotten, noch aanbetalingen.
Gedeeltelijke betalingen zijn geen aanbetalingen.2.3. Verwerkingskosten van de bestelling
De verwerkingskosten van de bestelling kunnen worden ingedeeld in een deelname in de verzendingskosten, naargelang het geval, en een deelname in de betalingskosten (beheer en inning) waarvan sprake in artikel 6.

2.3.1. Deelname in de verzendings- en verpakkingskosten
We besteden de grootste zorg aan de kwaliteit en de verwerking van uw bestelling. Aan de gebruiker wordt een forfaitaire deelname in de verzendings- en verpakkingskosten (port- en verpakkingskosten) van €5,49 gevraagd. Dit bedrag staat vermeld op de bestelbon of op de website voor de bevestiging van de bestelling en kan doorheen de tijd worden aangepast. Als Gebruiker betaalt u de deelname in de verzendings- en verpakkingskosten slechts eenmaal, zelfs indien de bestelling in meerdere keren wordt geleverd.
Binnen het kader van een promotie kunnen deze kosten voor de Gebruiker wegvallen. 

2.3.2. Deelname in de retourkosten (cf. artikel 5)
Indien u uw volledige bestelling terugstuurt (met inbegrip van het eventuele geschenk), zullen wij alle van u ontvangen betalingen voor deze bestelling terugbetalen, met uitzondering van de rembourskosten.
Indien u een deel van uw bestelling terugstuurt, zullen wij het bedrag van de geretourneerde artikelen terugbetalen; de verzendings- en betalingskosten blijven echter verschuldigd. Retourzendingen via Mondial Relay zijn gratis, voor retourzendingen via B-post zijn de verzendingskosten voor uw rekening. 

2.3.3. Deelname in de betalingskosten (cf. artikel 6)
In functie van de gekozen betalingswijze kan een deelname in de betalingskosten worden vereist. Dit bedrag staat vermeld op de bestelbon voordat u deze bevestigt.  


Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigatie binnen de Site
Via de website kan de Gebruiker kennismaken met de verschillende Artikelen die Bleu Bonheur te koop aanbiedt. De Gebruiker kan vrij navigeren naar de verschillende pagina’s van de website zonder daarom verplicht te zijn om een bestelling te plaatsen.

3.2. Registratie van de bestelling
Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, kiest hij de Artikelen waarvoor hij interesse heeft en maakt hij die interesse duidelijk door op “Toevoegen aan mandje” te klikken.
Op elk moment heeft de Gebruiker de mogelijkheid om:
- een samenvatting te krijgen van de Artikelen die hij heeft geselecteerd, door op “Mijn mandje” te klikken;
- eventuele fouten bij het ingeven van de bestelling te corrigeren door op “Wijzigen” te klikken; wanneer de Gebruiker op “Bestelling plaatsen” heeft geklikt, zijn wijzigingen echter niet meer mogelijk;
- zijn selectie van Artikelen af te ronden en de Artikelen te bestellen door op “Bestelling plaatsen” te klikken.
Voor bepaalde commerciële acties die de Gebruiker met de post heeft ontvangen, geldt dat de Gebruiker van de voordelen verbonden aan deze acties gebruik kan maken door op de homepage van de website op “Bestel nu met de catalogus” te klikken. Eens op de pagina van het “Mandje” vermeldt de Gebruiker daarbij de “Bonheur Code” die bij de commerciële actie staat vermeld en geeft hij zijn bestelling in met vermelding van het (de) artikelnummer(s), de gewenste hoeveelheid en eventueel ook de maat. Indien de “Bonheur Code” niet door de website zou worden herkend, heeft Gebruiker nog steeds de mogelijkheid om zijn bestelling via een ander kanaal te plaatsen.
Om de gekozen Artikelen te bestellen, moet de Gebruiker, nadat hij op “Toevoegen aan mandje” heeft geklikt, zich identificeren door zijn e-mailadres en wachtwoord in te geven die eerder via "Account aanmaken" werden gecreëerd.
De Gebruiker moet de gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie op het ter beschikking gestelde formulier - met name zijn naam, voornaam en postadres - nauwkeurig invullen. Verder moet de Gebruiker een e-mailadres opgeven alsook een wachtwoord naar keuze dat persoonlijk en vertrouwelijk is en dat hij later nodig zal hebben om zich later aan te melden bij de Site.
De Gebruiker aanvaardt dat het ingeven van deze twee identificatiekenmerken geldt als bewijs van zijn identiteit.
Eens de Gebruiker is geïdentificeerd, moet hij een leveringsadres kiezen (zoals verder uiteengezet in artikel 4), waarna op het scherm een bestelbon verschijnt met een samenvatting van de aard, hoeveelheid en prijs van de Artikelen alsook het totaalbedrag van de bestelling, de gegevens van de gebruiker en het leveringsadres voor de Artikelen. De Gebruiker moet tot slot ook de gewenste betaalwijze kiezen volgens de modaliteiten beschreven in artikel 6.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling
Door op "Bestelling betalen” te klikken, bevestigt de Gebruiker finaal zijn bestelling en verklaart hij zich akkoord met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden; de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is hierbij definitief gesloten. Hierna kan de Gebruiker eventuele fouten tijdens het ingeven van de bestelling niet langer corrigeren. De Gebruiker wordt zo Koper. De bestelbon wordt opgeslagen in het informaticasysteem - dan wel op een betrouwbare en duurzame drager - van Bleu Bonheur of van zijn leverancier, en wordt verder beschouwd als een bewijs van de contractuele relaties die beide Partijen zijn aangegaan. Het contract wordt daarna elektronisch opgeslagen voor exclusief gebruik door Bleu Bonheur.

3.4. Bevestiging van de bestelling
Van zodra de verkoop definitief gesloten is, ontvangt de Gebruiker een door Bleu Bonheur opgesteld e-mailbericht met daarin een samenvatting van de bestelling. Dit e-mailbericht wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven op het moment van de bestelling.
Deze bevestigingsmail herneemt alle elementen van het contract dat werd aangegaan tussen de Partijen en geldt als bewijs van de koop die tussen de partijen werd gesloten. De mail geldt eveneens als bewijs met betrekking tot de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, de promoties en de deelname in de verzendingskosten. 

3.5. Opvolging van de bestelling
Nadat u zich heeft geïdentificeerd, kunt u uw bestelling opvolgen via de rubriek “MIJN ACCOUNT” van de website, ongeacht de manier waarop deze bestelling werd geplaatst. Om u te identificeren, gebruikt u de volgende gegevens: uw e-mailadres en wachtwoord of klantnummer (11 cijfers) en naam. De klantendienst van Bleu Bonheur staat eveneens tot uw beschikking om u te adviseren omtrent uw bestelling:

FR. 078/48.67.85. van maandag tot zaterdag van 8u tot 20u
NL. 056/34.18.22. van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag tot 17u
Tarief in functie van uw operator, max. € 0,28/min.

U kunt ons eveneens contacteren via de “Contact”-pagina van de website.


Artikel 4. Levering

Door de Gebruiker bestelde artikelen worden enkel in België geleverd op het adres dat de Gebruiker heeft vermeld op de website of op de bestelbon en dit binnen een gemiddelde termijn van 14 dagen.
BIJ DE KOPER THUIS
De Koper kan vragen om het pakje bij hem thuis te laten leveren.
OP EEN ADRES NAAR KEUZE
De Koper kan vragen om het pakje op een adres naar keuze te laten leveren (op het werk, op vakantie, …) maar enkel indien dit adres op Belgisch grondgebied ligt.
IN EEN AFHAALPUNT naar keuze
Een Afhaalpunt is een « Mondial Relay »-verkooppunt (boekhandel, tankstation, voedingszaak, …) waar de Koper de bij Bleu Bonheur bestelde artikelen kan afhalen.
Wanneer het pakje beschikbaar is in het afhaalpunt van zijn keuze, krijgt de Koper daarvan bericht per sms of e-mail.
De Koper kan zijn bestelling ophalen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
Pakjes blijven maximaal 8 dagen in het afhaalpunt beschikbaar voor afhaling.

 

Artikel 5. Retour/herroepingsrecht

5.1. Retour
We besteden de grootste aandacht aan de kwaliteit van onze producten. U heeft 30 dagen de tijd om de artikelen te proberen. Indien u toch niet helemaal tevreden bent, kunt u het artikel bij ons omruilen of laten terugbetalen (met uitzondering van cosmetica, artikelen voor intieme hygiëne en geopende levensmiddelen) en dit ten laatste 30 dagen na ontvangst.

5.2. Herroepingsrecht
Conform de bepalingen van artikel L221-18 van de Franse Consumentenwet dat bepaalt:
« De consument beschikt over een termijn van veertien dagen om binnen het kader van een verkoop op afstand, afgesloten hetzij telefonisch hetzij buiten de verkoopruimte, zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder deze beslissing te moeten motiveren noch kosten te betalen anders dan deze voorzien in artikel L221-23 tot L221-25.
De termijn vermeld in de eerste alinea loopt vanaf de dag:
1° waarop het contract werd afgesloten, in het geval van dienstverleningscontracten en deze vermeld in artikel L221-4;
2° van de ontvangst van het goed door de consument of een derde, anders dan de transporteur, door hem aangesteld, voor de contracten voor de verkoop van goederen. Voor contracten die buiten de verkoopruimte worden afgesloten, kan de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen te tellen vanaf het afsluiten van het contract.
In het geval van een bestelling die betrekking heeft op meerdere goederen die apart geleverd worden of in het geval van bestelling van een goed bestaande uit sets of meerdere stuks waarvan de levering is verspreid over een bepaalde periode, loopt de termijn te tellen vanaf de ontvangst van het laatste goed, de laatste set of het laatste stuk.
Voor contracten die betrekking hebben op de regelmatige levering van goederen binnen een bepaalde periode, loopt de termijn te tellen vanaf de ontvangst van het eerste goed »
U kunt van mening veranderen en zonder opgave van reden uw herroepingsrecht uitoefenen tot maximaal 14 dagen na ontvangst van al uw artikelen door het (de) artikel(en) in goede staat en zonder wijzigingen, bij voorkeur in de originele verpakking, terug te sturen naar Bleu Bonheur - Dienst Retours - BP 22 000 7700 Moeskroen, vergezeld van de retour-/ruilbon OF door op het detail van uw afgeronde bestelling te klikken. Klik hiervoor op de knop “Mijn bestelling annuleren” en selecteer als reden “Herroepingsrecht”. U kunt het herroepingsformulier ook downloaden via deze link.

Cosmetica, intieme hygiëne en geopende levensmiddelen vallen niet onder dit herroepingsrecht.

5.3. Retourprocedure
• U kunt het pakje met het (de) artikel(en) dat (die) u retour wenst te sturen, afgeven in het postkantoor van uw keuze, waarbij u de portkosten rechtstreeks aan de post betaalt en het pakje terugstuurt naar het volgende adres: Bleu Bonheur, Dienst Retours, BP 22 000, 7700 Moeskroen
Vergeet niet om aan het loket een bewijs van afgifte te vragen en dit zorgvuldig te bewaren.
• In een Afhaalpunt: druk het retouretiket af dat u terugvindt in uw account op de website van Bleu Bonheur. Bevestig dit etiket met behulp van zelfklevende tape aan uw pakje en zorg ervoor dat gegevens en/of de barcode op het etiket niet bedekt worden.

Van zodra u het pakje heeft afgegeven in een Afhaalpunt, ontvangt u gelijk (of enkele minuten later) een e-mail die geldt als bewijs van afgifte van het pakje en die wordt verstuurd vanaf het volgende adres: service-retours@mondialrelay.com
Het verzenden van een retourzending via Mondial Relay is gratis.

U wordt geacht om het (de) artikel(en) gedurende de herroepingsperiode met de nodige omzichtigheid te behandelen, net zoals u dat in een fysieke winkel zou doen. Uw verantwoordelijkheid heeft als dusdanig betrekking op de waardevermindering van het (de) artikel(en) die het gevolg is van handelingen andere dan deze die nodig zijn om de aard, de eigenschappen of de goede werking van het (de) artikel(en) te bepalen.
We behouden ons bijgevolg het recht voor om u een schadevergoeding aan te rekenen, met name in het geval van beschadigde, bevuilde of gedragen artikelen, artikelen die niet in hun oorspronkelijke verpakking zitten, artikelen die onvolledig zijn of waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tot slot, artikelen die beschadigd zijn door nalatigheid of door verkeerd gebruik of die gerepareerd zijn door derden of door uzelf.

5.4. Terugbetaling
Bleu Bonheur zal u het verschuldigde bedrag terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsbeslissing of ten laatste bij ontvangst van het bewijs van de terugzending. Conform de bepalingen van artikel L221-24 van de Franse Consumentenwet zal de terugbetaling gebeuren op dezelfde manier als de betaling zelf.
Indien u uw volledige bestelling terugstuurt (met inbegrip van het eventuele geschenk), zullen wij alle van u ontvangen betalingen voor deze bestelling terugbetalen, met uitzondering van de rembourskosten. Indien u een deel van uw bestelling terugstuurt, zullen wij het bedrag van de geretourneerde artikelen terugbetalen; de verzendings- en betalingskosten blijven echter verschuldigd. Retourzendingen via Mondial Relay zijn gratis, voor retourzendingen via B-post zijn de verzendingskosten voor uw rekening.

Belangrijke verduidelijkingen:
o Bepaalde textielartikelen worden geleverd met een veiligheidszegel dat niet mag worden verwijderd tijdens het passen. Artikelen die worden teruggestuurd zonder veiligheidszegel, kunnen niet worden terugbetaald of geruild.
o Retourzendingen onder rembours zullen worden geweigerd.

 

Artikel 6. Betaling.

Worden niet als betaalmiddel aanvaard: postzegels, bij de bestelling gevoegde overschrijvingen en cheques. Bij het afronden van de bestelling wordt de Koper gevraagd om zijn keuze te maken uit de volgende betaalwijzen:
1. Met uw BANCONTACT, VISA of MasterCard/Partnercard: de gebruiker vermeldt het nummer en de vervaldatum van de kaart op de bestelbon alsook de 3 laatste cijfers van het nummer op de achterzijde van de kaart: de betaling vindt daarna plaats volgens de modaliteiten die zijn afgesproken met de bank.
Voor uw gemoedsrust maakt Bleu Bonheur gebruik van de SSL (Secure Socket Layer), het meest betrouwbare beveiligingsprotocol. Dankzij het uiterst beveiligde encryptiesysteem garandeert dit protocol dat alle bankgegevens die u met Bleu Bonheur deelt, op ieder moment van het bestelproces volledig geheim blijven.
Om te weten wanneer u in beveiligde modus zit, zoekt u onderaan rechts van het scherm naar een gesloten hangslotje; de URL begint met https://
2. Onder rembours bij de levering (uitgezonderd in een Afhaalpunt): Het totale bedrag van de bestelling wordt hierbij verhoogd met de op dat moment geldende rembourskost.
3. Via overschrijving: : de Koper betaalt 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen. Hij gebruikt hiervoor verplicht het overschrijvingsformulier dat bij het pakje zit en betaalt de som van € 4,49 bij wijze van deelname in de kosten voor betaling na ontvangst.
De Koper kan ervoor kiezen om de betalingstermijn te verlengen van 14 dagen tot 2 maanden. Deze uitbreiding van de betalingstermijn is gratis.
De bestelling wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het recht tot weigering door Bleu Bonheur. Een bestelling kan met name niet worden uitgevoerd wanneer eerdere bestellingen niet werden betaald of indien Bleu Bonheur van mening is dat er in het verleden te vaak sprake is geweest van retourzendingen of verloren geraakte artikelen.
Wanneer de Koper de artikelen 14 dagen heeft bijgehouden, wordt de verkoop als gesloten en de factuur die bij het pakje zit, als definitief aanvaard beschouwd.

 

Laattijdige betaling:
Indien u ervoor kiest om uw aankoop netto 14 kalenderdagen of 2 kalendermaanden na de ontvangst van uw bestelling te betalen, vragen wij u vriendelijk om deze vervaldatum te respecteren. Dit geldt eveneens voor gedeeltelijke leveringen.
Wanneer deze vervaldatum niet wordt gerespecteerd, zult u een aanmaning ontvangen om uw aankoop onmiddellijk te betalen, vermeerderd met een administratieve kost van € 0 voor de eerste, € 9 voor de tweede en € 11 voor de derde herinnering.
In het geval van wanbetaling wordt een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 20 euro indien het openstaande bedrag minder is dan of gelijk is aan 150 euro, van 30 euro plus 10% van het verschuldigde bedrag tussen de 150,01 euro en 500 euro indien het openstaande bedrag tussen de 150,01 euro en 500 euro ligt, en van 65 euro plus 5% van het verschuldigde bedrag voor het gedeelte boven de 500 euro en met een maximum van 2000 euro indien het verschuldigde saldo meer dan 500 euro bedraagt.
Bij geschillen wordt de rechterlijke bevoegdheid bepaald conform de bepalingen van artikel 15 en 16 van EU-verordening 44/2001 van 22 december 2000.

 

Artikel 7. Garantiebepalingen

 

7.1. Gold Quality: 3 jaar waarborg
Bleu Bonheur selecteert vlotte modellen en materialen voor comfortabele outfits die het vaakst in de machine worden gewassen. De GOLD QUALITY-modellen verdienen uw volste vertrouwen: ze genieten 3 jaar waarborg. Indien u alsnog teleurgesteld zou zijn over de kwaliteit van de artikelen, kunt u ze gedurende 3 jaar terugsturen. Bleu Bonheur verbindt zich ertoe om ze u terug te betalen. De normale slijtage van kledingstukken en/of accidentele beschadigingen vallen niet onder de GOLD QUALITY-verbintenis.

7.2. Wettelijke conformiteitsgarantie
De wettelijke conformiteitsgarantie houdt in dat de consument:
• over een termijn van 2 jaar beschikt om te handelen, te tellen vanaf de levering van het goed; • kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het goed, onverminderd de kosten die zijn voorzien in artikel L217-9 van de Franse Consumentenwet;
• eraan gehouden is om bewijs te leveren van het gebrek aan conformiteit van het goed en dit binnen de vierentwintig maanden na de levering van het goed.
De consument kan beslissen om de wettelijke garantie in te roepen bij verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en zo kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs conform artikel 1644 van het burgerlijk wetboek. De wettelijke garantie geldt onafhankelijk van de eventueel toegestane commerciële garantie.

 


7.2.1 Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2022
Voor alle artikelen die te koop worden op onze website en in onze catalogi geldt:
• de wettelijke conformiteitsgarantie van het artikel op het moment van de levering (artikel L217-3 en volgende van de Franse Consumentenwet)
• de garantie tegen verborgen gebreken (artikel L1641 en volgende van het Franse Burgerlijk wetboek)

Overzicht van de bepalingen van de Franse Consumentenwet – Artikel L217-3 van de Franse Consumentenwet: De verkoper levert een goed af conform het contract en de criteria uiteengezet in artikel L217-5. In navolging van artikel L216-1 is hij verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken die aanwezig zijn op het moment van de levering van het goed en die zichtbaar worden binnen een termijn van twee jaar te tellen vanaf de levering ervan. […] de verkoper staat eveneens, gedurende dezelfde termijnen, in voor conformiteitsgebreken ten gevolge van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze was inbegrepen in het contract of werd uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid, of wanneer de verkeerde installatie, uitgevoerd door de consument zoals voorzien in het contract, te wijten is aan lacunes of fouten in de montage-instructies die werden geleverd door de verkoper. Deze garantietermijn geldt zonder afbreuk te doen aan artikel 2224 en volgende van het burgerlijk wetboek. De termijn waarbinnen de koper actie moet ondernemen begint op de dag dat deze laatste het conformiteitsgebrek vaststelt.
Artikel L217-4 van de Franse Consumentenwet bepaalt: Het goed is conform het contract indien het, in voorkomend geval, met name beantwoordt aan de volgende criteria:
1° Het beantwoordt aan de omschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, met name voor wat betreft de functionaliteit, de compatibiliteit, de interoperabiliteit of eender welke andere eigenschap(pen) beschreven in het contract;
2° Het is geschikt voor eender welk speciaal gebruik nagestreefd door de consument, waarvan de verkoper ten laatste op het moment van het afsluiten van het contract op de hoogte is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard;
3° Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies die conform het contract moeten worden geleverd;
4° Het wordt geüpdatet conform het contract.
Artikel L217-5 van de Franse Consumentenwet bepaalt: I.- Naast de conformiteitscriteria gekoppeld aan het contract is een goed conform indien het beantwoordt aan de volgende criteria:
1° Het is geschikt voor het normaal verwachte gebruik van een goed van hetzelfde type, rekening houdend met, zo nodig, alle rechtsbepalingen van de Europese Unie en van het nationale recht alsook met alle technische normen of, in afwezigheid daarvan, de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn voor de betrokken sector;
2° Waar nodig beschikt het goed over de eigenschappen die de verkoper aan de consument heeft voorgesteld in de vorm van een staal of modelexemplaar en dit voor het afsluiten van het contract;
3° Waar nodig worden de digitale elementen van het goed aangeleverd in de meest recente versie die op het moment dat het contract wordt afgesloten beschikbaar is, tenzij de partijen hieromtrent anders beslissen; 4° Waar nodig wordt het goed geleverd met alle accessoires, met inbegrip van de verpakking, en de installatie-instructies die de gebruiker terecht kan verwachten;
5° Waar nodig wordt het goed geleverd met alle updates die de consument terecht kan verwachten en dit conform de bepalingen van artikel L217-19;
6° Het beantwoordt aan de omschrijving, de kwaliteit en alle andere eigenschappen, met inbegrip van deze op het vlak van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument terecht kan verwachten voor goederen van hetzelfde type, met inachtneming van de aard van het goed alsook de publieke verklaringen gedaan door de verkoper, door iedere andere persoon hogerop in de keten van transacties dan wel door een persoon die handelt in hun naam, inclusief in de vorm van reclame of op het etiket.
II.- De verkoper is echter niet gebonden door de publieke verklaringen waarvan sprake in de voorgaande alinea indien hij kan aantonen:
1° dat hij deze niet kende en met recht evenmin in de mogelijkheid verkeerde om deze te kennen; 2° dat op het moment van het afsluiten van het contract, de publieke verklaringen waren gecontroleerd in omstandigheden vergelijkbaar met die van de oorspronkelijke verklaringen; of
3° dat de publieke verklaringen geen invloed konden hebben op de aankoopbeslissing.
III.- De consument kan de conformiteit alleen betwisten door een gebrek in te roepen met betrekking tot een of meerdere bijzondere eigenschappen van het goed, waarvoor hij specifiek op de hoogte werd gebracht dat ze afweken van de conformiteitscriteria uiteengezet in het onderhavige artikel – een afwijking waarmee hij uitdrukkelijk en onafhankelijk heeft ingestemd tijdens het afsluiten van het contract. Artikel L217-7 van de Franse Consumentenwet: Conformiteitsgebreken die aan het licht komen binnen een termijn van vierentwintig maanden te tellen vanaf de levering van het goed, inclusief goederen die digitale elementen bevatten, worden behoudens bewijs van het tegendeel geacht aanwezig te zijn geweest op het moment van de levering, behalve wanneer deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het goed of het aangehaalde gebrek. Voor tweedehandsgoederen is deze termijn vastgelegd op twaalf maanden. Artikel L217-8 van de Franse Consumentenwet: In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de consument het recht om de conformiteit te laten herstellen middels een reparatie of vervanging van het goed of, bij gebrek daaraan, een vermindering van de prijs of de ontbinding van het contract, volgens de voorwaarden uiteengezet in de onderhavige paragraaf. De consument heeft bijgevolg het recht om de betaling van de volledige of een deel van de prijs of van de korting van het voordeel voorzien in het contract op te schorten totdat de verkoper de verplichtingen is nagekomen die hem op grond van dit hoofdstuk zijn opgelegd, in de voorwaarden van artikel 1219 en 1220 van het Franse burgerlijk wetboek. De bepalingen van dit hoofdstuk gelden onverminderd de toekenning van een schadevergoeding.
Artikel L217-9 van de Franse Consumentenwet: De consument heeft het recht om te eisen dat de goederen worden aangepast conform de criteria uiteengezet in paragraaf 1 van de onderhavige sectie. De consument kan de verkoper om de aanpassing van het goed vragen door te kiezen tussen de reparatie of vervanging van het goed in kwestie. De consument stelt het goed daarvoor ter beschikking van de verkoper.
Artikel L217-12 van de Franse Consumentenwet: De verkoper mag niet handelen volgens de voorkeur uitgedrukt door de consument indien de gevraagde aanpassing onmogelijk is of disproportionele kosten met zich meebrengt, in het bijzonder ten aanzien van: 1° de waarde die het goed zou hebben gehad zonder conformiteitsgebrek; 2° het belang van het conformiteitsgebrek; en 3° de eventuele mogelijkheid om een andere optie te kiezen zonder aanzienlijke overlast voor de consument. De verkoper mag de aanpassing van het goed weigeren indien deze aanpassing onmogelijk is of disproportionele kosten met zich meebrengt, in het bijzonder ten aanzien van 1° en 2°. Wanneer deze voorwaarden niet zijn vervuld, kan de consument - na ingebrekestelling – doorgaan met de gedwongen uitvoering van de aanvankelijk gevraagde oplossing, dit conform artikel en volgende van het Franse burgerlijk wetboek. Elke weigering van de verkoper om te handelen volgens de voorkeur van de consument of een goed aan te passen, dient schriftelijk of op een duurzame drager te worden gemotiveerd.
Artikel L217-13: Elk goed dat binnen het kader van de wettelijke garantie wordt gerepareerd, geniet een uitbreiding van de garantie van zes maanden. Indien de consument kiest voor reparatie maar deze reparatie niet wordt uitgevoerd door de verkoper, luidt de aanpassing in de vorm de vervanging van het goed voor de consument het begin in van een nieuwe wettelijke conformiteitsgarantietermijn voor het goed dat werd vervangen. Deze bepaling is van toepassing te tellen vanaf de dag waarop het vervangende goed ter beschikking wordt gesteld van de consument.
Herneming van de bepalingen van het Franse Burgerlijk wetboek – Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk wetboek: De verkoper is gebonden door de garantie ten belope van verborgen gebreken die het goed ongeschikt maken voor het bedoelde gebruikt of die dit gebruik dermate beperken dat de koper het goed niet zou hebben aangeschaft of er minder voor zou hebben betaald als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.
Artikel 16481 al. 1 van het Franse Burgerlijk wetboek: Een door de koper in te stellen vordering als gevolg van koopvernietigende gebreken dient uiterlijk twee jaar na het ontdekken van het gebrek ingesteld te worden.

 


7.3. Uitzonderingen
De garantie waarvan sprake in punt 7.1 en 7.2 geldt niet: - voor de normale slijtage van bepaalde onderdelen;
- voor onderdelen en accessoires die regelmatig vervangen dienen te worden, (zoals, met name, batterijen, stofzuigerzakken, inktvullingen, lampen, ...);
- voor de volgende artikelen waarvan de veiligheidsverpakking reeds werd geopend: cosmetica en lichaamsverzorgingsartikelen (crèmes, lotions) en vooraf opgenomen artikelen zoals audio- en videocassettes, cd’s, dvd’s en computerspelletjes.
- in het geval van professioneel, commercieel of collectief gebruik of indien het artikel werd gebruikt voor andere doeleinden dan deze waarvoor het werd ontworpen;
- indien het artikel niet conform de gebruikshandleiding werd gebruikt of bij overmatig gebruik; - in het geval van een reparatie van een panne veroorzaakt door een opzettelijke handeling of nalatigheid;
- in het geval van een reparatie van een panne veroorzaakt door een ongeval, brand, blikseminslag, storm of eender welke andere natuurramp;
- in het geval van een reparatie uitgevoerd door een derde of door uzelf.

 

 

Artikel 8. Bescherming van de privacy

De toepasselijke bepalingen staan beschreven in ons charter voor persoonsgegevens (privacybeleid) dat u terugvindt op onze website en ons charter met betrekking tot cookies (cookiebeleid).

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Weigering van bestelling
Sowieso behoudt Bleu Bonheur zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren in het geval van:
- volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper;
- de weigering om een betaling met betaalkaart te autoriseren door de bankinstellingen.

9.2. Overmacht
Conform de bepalingen van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk wetboek dat bepaalt: In contractuele kwesties is er sprake van overmacht wanneer een gebeurtenis – die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment dat het contract werd afgesloten en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door de geschikte maatregelen te treffen – buiten de controle van de debiteur valt en de debiteur verhindert om zijn verplichting(en) na te komen.
Indien deze verhindering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, behalve wanneer de daaruit volgende vertraging de ontbinding van het contract verantwoordt. Indien de verhindering definitief is, wordt het contract van rechtswege ontbonden en worden de partijen vrijgesteld van hun verplichtingen onder de voorwaarden bepaald in artikel 1351 en 1351-1. Bleu Bonheur kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden indien het zijn verplichtingen niet kan vervullen in het geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van het Hof van Cassatie, met name in het geval van een onaangekondigde staking van de transportdiensten, brand in de magazijnen van Bleu Bonheur, pandemie, ...
Binnen een internetcontext kan Bleu Bonheur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de dienstverlening. Hoewel Bleu Bonheur alles in het werk stelt en zal stellen om de continuïteit te garanderen, is de verplichting tot dienstverlening van Bleu Bonheur slechts een inspanningsverplichting.

9.3. Intellectuele eigendom
De website van Bleu Bonheur is een geesteswerk dat wordt beschermd door de intellectuele eigendomswetten. De website en elk van de onderdelen ervan zijn de exclusieve eigendom van Bleu Bonheur. Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de website of van eender welk onderdeel ervan, net zoals de wijziging ervan, is verboden. Het creëren van hyperlinks naar de website van Bleu Bonheur is slechts toegelaten na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bleu Bonheur.

9.4 Clausule van eigendomsvoorbehoud
Bleu Bonheur behoudt – tot aan de betaling door de Klant van de prijs, in hoofdsom en accessoires, het eigendomsrecht over de verkochte goederen waardoor hij eervermelde goederen kan terugeisen, ongeacht in wiens handen ze zich op dat moment bevinden.


Artikel 10. Recyclage

Het TRIMAN-logo betekent dat het artikel kan worden gerecycleerd en duidt erop dat het artikel in een recyclingcontainer moet worden ondergebracht. Door uw afval te sorteren, draagt u bij aan een beter milieu.

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen horen niet thuis bij het huishoudelijk afval. De materialen die worden gebruikt voor de productie van deze apparaten zijn potentieel schadelijk voor uw gezondheid en het milieu en moeten daarom conform de geldende wetten worden gerecycleerd.
Kledingstukken, schoenen, chemische stoffen, papier, karton en recycleerbare verpakkingen horen niet thuis in de vuilnisbak maar wel in de daarvoor specifiek ontworpen afvalbakken om daarna te worden gerecycleerd.
Een milieubijdrage voor de recyclage van meubelonderdelen (zoals opgevulde onderdelen van de zitting of de rugleuning) alsook textieldecoratie (tapijten, vast tapijt, gordijnen, voiles en bijhorende accessoires) is inbegrepen in de verkoopprijs van de betreffende artikelen en dat ten voordele van de organisatie die instaat voor de verwerking ervan.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bemiddeling

11.1. Toepasselijk recht
De Gebruiker erkent volledig kennis te hebben genomen van zijn rechten en verplichtingen die voortkomen uit de onderhavige algemene voorwaarden en alle informatie die hij heeft gevonden op de website www.bleu-bonheur.be.
 In geval van twijfel of misverstand en voor het afronden van een bestelling, kan de gebruiker bij Bleu Bonheur inlichtingen inwinnen en/of advies vragen, waarbij Bleu Bonheur zich ertoe verbindt om de gebruiker zo snel mogelijk te antwoorden.

Toepasselijk recht:
Het contract wordt afgesloten in de Franse of Nederlandse taal.
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relaties tussen Bleu Bonheur en de koper zijn onderworpen aan het Franse recht, onder voorbehoud van de dwingende voorschriften die gelden in het land van verblijf van de consument.
De rechterlijke bevoegdheid wordt vastgelegd conform de bepalingen van artikel 15 en 16 van EU-verordening 44/2001 van 22 december 2000.
Om uw bestelling op te volgen, een non-conformiteit te melden om uw herroepingsrecht uit te oefenen, vragen we u telefonisch contact op te nemen via het nummer

FR.: 078/48.67.85 van maandag tot zaterdag van 8u00 tot 20u00
NL.: 056/34.18.22 van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag tot 17u
Tarief volgens uw operator, max. € 0,28/min.


11.2. Bemiddeling
Bij geschillen streven we ernaar om voor elke vorm van gerechtelijke stappen, een minnelijke schikking te treffen. Het voorafgaand zoeken naar een minnelijke schikking doet geen afbreuk aan de termijnen om binnen de wettelijke garantie te handelen.
Als u problemen heeft met uw online aankopen, verwijzen we graag naar het systeem voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Conform de bepalingen van artikel L616-2 van de Franse Consumentenwet:
De lidstaten waken erover dat de ADR-entiteiten, de centra die lid zijn van het netwerk van Europese consumentencentra, de bevoegde autoriteiten gedefinieerd in artikel 18, paragraaf 1 van de richtlijn 2013/11/EU en, indien van toepassing, de organismes aangewezen conform artikel 14, paragraaf 2 van de richtlijn 2013/11/EU een elektronische link naar het ODR-platform https://ec.europa.eu/consumers/odr voorzien.
Bleu Bonheur is lid van BeCommerce – de Belgische vereniging voor e-commerce en verkoop of afstand - Markiesstraat 1 - 1000 Brussel en verbindt zicht ertoe de deontologische code van BeCommerce te respecteren. Deze kunt u raadplegen via de website http://www.becommerce.beVoor alle inlichtingen kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website dat u terugvindt via  deze link.

Bleu Bonheur
BP 22.000 7700 Moeskroen
Website: https://www.bleu-bonheur.be