-50% op uw 1ste artikel + -40% geldig op HEEL de collectie + Verzendkosten gratis vanaf 39€* CODE

code1928

Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door de firma Senior et Cie, verantwoordelijk voor de verwerking, is gericht op de aanvaarding en de verwerking van uw bestelling, het verlenen van kredieten, de uitvoering van statistieken en van tests en het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de promotie van producten en diensten van zijn handelspartners.
De nominatieve gegevens die op u betrekking hebben, kunnen met het oog op direct-marketingdoeleinden worden gecommuniceerd aan de partners van de firma Senior et Cie, tenzij u hier bezwaar tegen aantekent. U beschikt op elk moment over het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren en het recht om u gratis te verzetten tegen het gebruik en de communicatie van deze gegevens, in het bijzonder voor direct-marketingdoeleinden, en dit overeenkomstig de wet van 08/12/92 met betrekking tot de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, kunnen wij sommige van de telefonische interacties tussen uzelf en onze consulentes registreren. Met uitzondering van de voorafgaande verzoeken m.b.t. een aanbod tot kredietopening, worden deze gegevens niet langer dan 1 maand na het opnemen bewaard.


Cookies

Deze rubriek "COOKIES" laat u toe om meer te weten te komen over de oorsprong en het gebruik van de navigatiegegevens die worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt, alsook over uw rechten.
Deze rubriek is dus zowel belangrijk voor u als consument, die een positieve en vertrouwensvolle ervaring aan onze diensten wil overhouden, en voor ons, aangezien we op precieze en volledige manier een antwoord willen bieden op uw vragen in verband met uw bezoek aan onze site en tegelijk met uw wensen rekening willen houden.
Wanneer u onze site bezoekt, is het mogelijk dat stukjes informatie met betrekking tot de navigatie op onze site of app vanop uw terminal (pc, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in de "Cookies" die op uw terminal zijn geïnstalleerd. Dit stelt ons in staat om rechtstreeks of via een tussenpersoon (communicatiebureau of publicitaire regie) reclameruimte aan te kopen om zo onze activiteiten en aanbieden te promoten op de sites/apps van derden en dit aan de hand van reclameboodschappen (tekstueel, grafisch, animaties, video’s, enz. die door deze sites/apps worden verspreid. Enkel de uitgever van een cookie is in staat om de gegevens die in deze cookie zijn opgeslagen, te lezen of te wijzigen.

• 1. Cookies die wij uitgeven op onze site
Wanneer u naar onze website surft, kunnen wij afhankelijk van uw keuzes (zie "7-Uw keuzes m.b.t. cookies") diverse cookies op uw terminal plaatsen. Aan de hand van deze cookies kunnen wij tijdens de geldigheidsduur van de respectieve cookie de browser van uw terminal herkennen.
Deze cookies stellen ons in staat :
 - statistieken op te stellen, alsook cijfers i.v.m. het bezoek en gebruik van de diverse elementen waaruit onze website bestaat (bezochte rubrieken en content, traject). Aan de hand van die gegevens kunnen we de interesse voor en de ergonomie van onze diensten verbeteren; - de presentatie van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem…) telkens u onze website bezoekt, afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware van uw terminal; - gegevens op te slaan m.b.t. een formulier dat u op onze website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of m.b.t. producten, diensten of informatie die u op onze website hebt geselecteerd (abonnementsdienst, inhoud van een winkelmandje...); - u toegang te verlenen tot de persoonlijke zones van onze website die specifiek voor u zijn voorbehouden, zoals uw account, dankzij identificatiecodes of gegevens die u ons eventueel eerder hebt bezorgd; - veiligheidsmaatregelen te implementeren, bv. wanneer u wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden voor bepaalde content of een bepaalde dienst na een gegeven periode van inactiviteit.
• 2. Cookies uitgegeven door derden voor gebruikers van onze site

De reclameboodschappen (graphics, animaties, video's …) die via onze publicitaire ruimtes worden verspreid, kan cookies bevatten die worden uitgegeven door derden.
De uitgifte en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan de respectieve beleidslijnen inzake privacybescherming van deze derden. Via deze cookies kunnen deze derden, tijdens de geldigheidsduur van de respectieve cookies : - registreren hoe vaak de publicitaire content die via onze publicitaire ruimten wordt verspreid, is weergegeven en de aldus weergegeven reclameboodschap identificeren, alsook het aantal gebruikers dat op iedere reclameboodschap heeft geklikt, zodat zij de verschuldigde sommen kunnen berekenen en statistieken opmaken; - uw terminal herkennen wanneer u achteraf surft op enige andere site of dienst waarop deze adverteerders of derden eveneens cookies uitgeven, en desgevallend deze derde sites en diensten of de reclame die erop verspreid wordt, aanpassen aan het door hen geregistreerde surfgedrag van uw terminal.
• 3. Cookies die door ons worden geplaatst op websites waarop onze reclame voorkomt


Wanneer u een website/applicatie opent waarop een reclameboodschap van Bleu Bonheur voorkomt, kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, afhankelijk van uw keuzes, in uw terminal worden opgeslagen, zodat wij de browser van uw terminal tijdens de geldigheidsduur van de betrokken cookie kunnen herkennen.

 Deze cookies worden gebruikt :

 - om te tellen hoe vaak onze publicitaire content die wordt verspreid op websites/applicaties van derden, wordt weergegeven en geactiveerd, om deze content en deze websites/applicaties te identificeren en om het aantal gebruikers te bepalen dat op elke content heeft geklikt; - om de sommen te berekenen die verschuldigd zijn aan de diverse partijen binnen de publiciteitsverdelingsketen (communicatiebureau, reclameregies, verspreidingswebsite/support) en om statistieken op te stellen; - om de presentatie aan te passen van de website waarnaar een van onze publicitaire contents verwijst : * volgens de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem …) telkens u onze website bezoekt en volgens de hardware en de weergave- of leessoftware van uw terminal; * volgens de lokalisatiegegevens (geografische lengte- en breedtegraad) die aan ons (of onze partners) zijn doorgegeven door uw terminal met uw voorafgaand akkoord; - om het latere surfgedrag van uw terminal te volgen op websites/applicaties of op andere publicitaire contents waarvoor wij ook cookies gebruiken.
• 4. "Flash"©-cookies van "Adobe Flash Player"™
"Adobe Flash Player"™ is een computerapplicatie waarmee snel dynamische content kan worden ontwikkeld met behulp van de computertaal "Flash". Flash (en alle applicaties van hetzelfde type) slaat de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze content op dankzij een technologie die gelijkaardig is aan cookies. "Adobe Flash Player"™ beheert deze gegevens en uw keuzes echter via een andere interface dan de interface van uw browsersoftware.
 In de mate dat uw terminal content kan weergeven die ontwikkeld werd in Flash, nodigen wij u uit uw beheertools voor Flash-cookies te activeren. Dat kan rechtstreeks via de website van Adobe: https://www.adobe.com/nl/.
• 5. In welke mate is het belangrijk om reclame aangepast aan uw browser te laten weergeven ?
We streven ernaar om u zo relevant mogelijke reclame aan te bieden. Daartoe is de cookie-technologie heel interessant, want daarmee kunnen we in realtime bepalen welke reclameboodschap op een bepaalde terminal wordt weergegeven, afhankelijk van het recente surfgedrag van die terminal op één of meer websites of applicaties.

 Uw interesse voor de publicitaire content die op uw terminal verschijnt wanneer u een website bezoekt, bepaalt vaak de publicitaire resources waarmee die website haar diensten, die vaak gratis zijn voor de gebruikers, kan exploiteren. U geeft er ongetwijfeld de voorkeur aan om reclame te bekijken die overeenstemt met uw interesses, en niet zozeer reclame die u op geen enkele manier interesseert. Bovendien is het ook in het belang van de adverteerders die hun reclame willen verspreiden, dat hun aanbiedingen worden bekeken door gebruikers die daarin het meest geïnteresseerd zijn.
• 6. Als u het gebruik van uw terminal deelt met anderen


We kunnen uiteraard niet verzekeren dat de diensten en reclame bestemd voor uw terminal wel degelijk overeenstemmen met uw eigen surfgedrag op die terminal, en niet met het surfgedrag van een andere gebruiker van de terminal.

 Dat u het gebruik van uw terminal en de parameterinstelling van uw browser met betrekking tot cookies deelt met andere personen, valt onder uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.
• 7. Uw keuzes met betrekking tot cookies
Er worden u meerdere mogelijkheden geboden voor het beheer van de cookies. Iedere parameterinstelling die u kunt uitvoeren, zal uw surfgedrag wijzigen, alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn.

 U kunt er op ieder moment voor kiezen om uw wensen inzake cookies te formuleren en te wijzigen via de hieronder beschreven manieren.
De opties in uw browsersoftware


U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw terminal hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever ervan worden geregistreerd of, net het tegenovergestelde, worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u telkens de vraag wordt gesteld of u de cookies aanvaardt of weigert; pas daarna kan een cookie desgevallend in uw terminal opgeslagen worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de rubriek "Hoe kiezen, in functie van de gebruikte browser?" Cookies aanvaarden
Of een cookie in een terminal wordt geregistreerd, is hoofdzakelijk afhankelijk van het feit of de terminalgebruiker dat al dan niet wil; de gebruiker kan die keuze op ieder moment gratis te kennen geven en wijzigen via de opties die door de browsersoftware worden geboden.

 Indien u de registratie van cookies in uw terminal in uw browsersoftware hebt aanvaard, kunnen de cookies opgenomen in de pagina's en teksten die u hebt bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een specifiek daartoe voorzien geheugen van uw terminal. Daar kunnen ze enkel worden gelezen door de uitgever van de desbetreffende cookie.
 Cookies weigeren
Weigert u de registratie van door ons uitgegeven cookies in uw terminal of schrapt u door ons geregistreerde cookies, dan kunt u niet langer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze website te kunnen surfen. Dat zou het geval zijn wanneer u content of diensten tracht te openen waarvoor u zich moet identificeren. Dat zou ook het geval zijn wanneer we er niet in zouden slagen om, met het oog op technische compatibiliteit, het type te bepalen van de browser die door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergaveparameters, of het land waar uw terminal verbinding maakt met het internet.

 In dat geval wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor gevolgen veroorzaakt door de mindere werking van onze diensten omdat wij niet in staat zijn de cookies te registreren of te bekijken die noodzakelijk zijn voor de werking van die diensten en die u hebt geweigerd of geschrapt.
 Hoe kiezen, in functie van de gebruikte browser ?
Iedere browser kan anders worden geconfigureerd voor het beheer van de cookies en van uw keuzes. Dit wordt beschreven in het 'Help'-menu van uw browser, waar u te weten komt hoe u uw keuzes inzake cookies kunt wijzigen.
• Voor Internet Explorer™ : open het menu Extra en kies Internetopties; klik op het tabblad Privacy en kies vervolgens het gewenste niveau.
• Voor Firefox™ : open het menu Extra en kies Opties; klik op het tabblad Privacy en kies vervolgens de gewenste opties.
• Voor Chrome™ : open het configuratiemenu (Engelse sleutel) en kies Parameters; klik op Geavanceerde parameters en vervolgens op Contentparameters, kies daarna de gewenste opties.


• Voor Safari™ : selecteer Safari > Voorkeuren en klik vervolgens op Beveiliging; klik op 'Cookies weergeven' en kies vervolgens de gewenste opties.
• Voor Opera™ : open het menu Extra en kies Voorkeuren; klik op het tabblad Geavanceerd, vervolgens in de rubriek Cookies klikt u op Cookies beheren; kies de gewenste opties. Keuzes uitgedrukt via een online een interprofessioneel platform
U kunt surfen naar de site Youronlinechoices, die wordt voorgedragen door digital advertising professionals die zijn verenigd in de Europese EDAA (European Digital Advertising Alliance) –associatie en in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.
Op die manier kunt u te weten komen, welke ondernemingen bij het platform zijn aangesloten en aldus de mogelijkheid te benutten om de cookies die door deze ondernemingen worden gebruikt voor het bepalen van de publicitaire content die op uw terminal kan worden weergegeven, te aanvaarden of te weigeren. Meer info vindt u op https://www.youronlinechoices.com
Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals in internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface waar u uw weigering of aanvaarding kunt kenbaar maken ten aanzien van cookies die worden gebruikt om de reclameboodschappen te bepalen die worden weergegeven in functie van het surfgedrag vanop uw terminal.
Merk op dat deze procedure niet kan verhinderen dat reclameboodschappen worden gepubliceerd op de sites die u bezoekt en enkel die technologieën blokkeert die het mogelijk maken om reclameboodschappen aan te passen aan uw interessedomeinen.
8. Toestemming geven of weigeren Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u een bericht te zien over het gebruik van cookies. In dit bericht staat eveneens dat wanneer u verder surft op de site, u het gebruik van cookies aanvaardt. U kunt op elk moment op deze beslissing terugkomen door het gebruik van cookies niet langer te aanvaarden. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies die elk verschillende doelstellingen hebben. Sommige cookies zijn nodig voor het correct gebruik van onze site.

Louter technische cookies
a- Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website en enkele cruciale toepassingen, zoals uw winkelwagentje of de toegang tot uw account.
b- Analytische cookies:
Cookies van het type Web Analytics worden gebruikt om anonieme gebruikersgegevens te bewaren en op basis daarvan de functies van de website te analyseren en te verbeteren.

Reclamecookies voor intern gebruik
Deze cookies dienen om gebruikersgegevens op te slaan, waardoor we u reclameboodschappen en gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden die aan uw verwachtingen beantwoorden.
We verzoeken u vriendelijk om ons uw keuze kenbaar te maken a.u.b.
Wanneer u niets invult, wordt dit beschouwd als een stilzwijgend akkoord.

Reclamecookies voor extern gebruik
Deze cookies in verband met uw surfgedrag worden bewaard en gedeeld met onze partners om u gepersonaliseerde reclameboodschappen te kunnen aanbieden die aan uw verwachtingen beantwoorden.
We verzoeken u vriendelijk om ons uw keuze kenbaar te maken a.u.b.
Wanneer u niets invult, wordt dit beschouwd als een stilzwijgend akkoord.


9.Cookies van Target2Sell
Om de weergave van onze website aan te passen in functie van de interesses en voorkeuren van onze websitebezoekers, doen we een beroep op de diensten van Target2Sell. Target2Sell ontvangt in alle veiligheid gegevens omtrent uw surfgedrag en aankoopgeschiedenis om zo die artikelen onder uw aandacht te brengen die u het meest zouden kunnen interesseren en aan uw behoeften beantwoorden, net alsof u in de winkel door een medewerk(st)er geholpen zou worden. De elementen van de website die aldus aangepast worden, zijn de voor u aanbevolen artikelen (o.a. gelijkaardige of aanvullende producten, onze bestsellers, …) en de weergavevolgorde van de artikelen binnen een bepaalde pagina of categorie.