-50% op uw 1ste artikel + -40% geldig op heel de collectie + GRATIS verzending bij aankoop van €45 of meer*

code4166

Bescherming van persoonsgegevens

Onze verbintenissen
We zijn verplicht om enkele persoonsgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt conform verordening (EU) n°2016/679 van 27 april 2016 die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking
Senior & Cie SASU met een maatschappelijk kapitaal van € 3.725.630 en maatschappelijke zetel 155-159 rue du docteur Bauer SAINT-OUEN, ingeschreven in het handelsregister van Bobigny onder het nummer 300 094562

Verantwoordelijke gegevensbescherming
De heer Olivier Defauw dpo@senior-et-cie.com

Verwerkingsvormen
We zijn actief binnen de volgende domeinen: opvolging klantenrelaties, prospectie, opvolging van bestellingen en klachten, beheer van leveringen, creatie van een klantenervaring op maat, aanleveren van gepersonaliseerde reclameboodschappen, contact via e-mail of telefoon, delen van gegevens met commerciële partners, scoring, verkoopbevordering en inning.

Juridische grondslagen
We voeren de gegevensverwerking slechts uit indien ten minste een van de volgende voorwaarden is vervuld: 
• Er is toestemming gegeven voor de gegevensverwerking; 
• Er bestaat een legitiem belang dat de desbetreffende verwerking van persoonsgegevens door ons rechtvaardigt; 
• De uitvoering van een contract dat ons aan u bindt, vereist dat de desbetreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt; 
• Wettelijke en reglementaire verplichtingen maken de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk. 

Verzamelde gegevens
Aanspreking, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum van de klanten en potentiële klanten.

Ontvangers van de verzamelde gegevens
Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan derden, technische dienstverleners, met name met het oog op:
• het beheer van uw oproep
• de werking van de Site
• het hosten van de Site
• de voorbereiding en verzending van bestellingen
• het transport van de bestelde artikelen
• het beheer, de voorkoming van fraude en het innen van betalingen
• het verzenden van geschenken of sets die werden gewonnen binnen het kader van commerciële acties

Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de veiligheid en geheimhouding van de door Senior & Cie verzamelde persoonsgegevens te verzekeren en kunnen deze gegevens in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de prestaties die hen door Senior & Cie zijn toevertrouwd. 

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie
Binnen het kader van prestaties m.b.t. het beheer van telefoongesprekken kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan dienstverleners die zich buiten de Europese Unie bevinden. Senior & Cie zorgt er met name door de ondertekening, voor elk geval afzonderlijk, van contractuele clausules gebaseerd op het model van de Europese Commissie of via eender welk ander mechanisme conform de GDPR, voor dat deze dienstverleners erop toezien dat hun beveiligingsniveau op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens aansluit bij het beveiligingsniveau dat binnen de Europese Unie is opgelegd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
10 jaar te tellen vanaf de laatste bestelling voor klanten en 3 jaar te tellen vanaf het laatste contact voor potentiële klanten.

Recht op inzage, verbetering en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten schrappen, om een beperking van de verwerking ervan aan te vragen of om u tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens te verzetten. Het recht op verbetering, verwijdering, beperking of verzet is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling, het uitoefenen of het verdedigen van rechten voor de rechtbank. Om een van uw rechten uit te oefenen, volstaat het om een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Senior & Cie 155-159 rue du docteur Bauer 93585 SAINT-OUEN France of te mailen naar: dpo@senior-et-cie.com met vermelding van uw naam, voornaam, adres en toevoeging van een identiteitsbewijs. Uw verzoek zal in overweging worden genomen in de maand na de ontvangst van het verzoek. U heeft het recht om een klacht in te stellen bij een controleorganisme: GBA, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Beveiliging
We beschermen uw persoonsgegevens door het implementeren van fysieke en logische beveiligingsmiddelen om uw persoonsgegevens aldus te beschermen tegen niet-geautoriseerde inzage, oneigenlijk gebruik, verspreiding, verlies en vernietiging.

Wijziging van dit charter
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan dit charter aan te brengen, waarbij we een nieuwe versie van het charter tot uw beschikking zullen stellen. Deze nieuwe versie treedt desgevallend meteen en volledig in werking. We nodigen u hierbij uit om onze publicaties en webpagina’s regelmatig te checken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Cookies

1. Wat zijn cookies?

Een cookie, tag of tracer is een klein bestand dat op uw terminal (computer, mobiele telefoon of tablet) wordt geplaatst wanneer u een webpagina of reclamebericht bezoekt of bekijkt. Het doel van dit bestand is om informatie met betrekking tot uw surfgedrag te verzamelen en om u aanbiedingen en services te kunnen bezorgen die zijn aangepast aan uw interessevelden.

De gegevens die worden verzameld, zijn beperkt en hebben betrekking op het aantal bezochte pagina’s, de pagina’s die u bezoekt, de artikelen die u in uw mandje plaatst, de stad waaraan het IP-adres voor de verbinding is gekoppeld, de frequentie en de herhaling waarmee u een site bezoekt, de duur van het bezoek, de browser, de operator of het type terminal dat wordt gebruikt om de site te bezoeken. Gegevens zoals daar zijn de naam, voornaam of het postadres vanwaar de verbinding tot stand wordt gebracht, worden in geen geval verzameld.

Via het beheerpaneel voor cookies dat verschijnt wanneer u de site bleu-bonheur.be voor het eerst opent, kunt u al dan niet de toestemming geven voor het gebruik van cookies bij onze verschillende kanalen. De keuzes die u maakt zijn niet definitief, u kunt ze op elk moment wijzigen via: Beheer uw cookies.

 

Indien u uw terminal deelt met andere personen, kunnen we u niet garanderen dat de diensten en reclameboodschappen op uw terminal in overeenstemming zijn met uw eigen gebruik van de terminal en niet met dat van een andere gebruiker van de terminal. Het gedeeld gebruik van uw terminal met andere personen en de configuratie van uw browser met betrekking tot cookies is een vrije keuze en uw eigen verantwoordelijkheid.

2. Gebruikte cookies op onze site

Wanneer u verbinding maakt met onze site, is het mogelijk dat we – in functie van uw keuzes hieromtrent – verschillende cookies op uw terminal installeren.

2.1 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site
Deze cookies zijn onmisbaar voor de correcte weergave en goede werking van onze website bleu-bonheur.be. Ze stellen ons met name in staat om gegevens met betrekking tot klantenaccounts op te slaan, bestellingen te registreren en de beveiliging van de accounts te garanderen. Zonder deze cookies zou de site niet correct worden weergegeven en/of kunnen werken. Deze cookies worden automatisch geplaatst en zijn niet onderworpen aan enige vorm van voorafgaande toestemming. Het is niet mogelijk om deze cookies te beheren of te weigeren. 

2.2. Gepersonaliseerde cookies
Om de weergave van onze website aan te passen in functie van de interesses en voorkeuren van onze internetgebruikers, doen we een beroep op de diensten van Target2Sell. Target2Sell ontvangt op een veilige manier informatie omtrent uw surfgedrag en aankoopgeschiedenis om op een dynamische manier die artikelen op de website naar voren te brengen die u zouden kunnen interesseren en aan uw behoeften beantwoorden, net zoals een verko(o)p(st)er dat in een fysieke winkel zou doen. De elementen van de website die aldus kunnen worden aangepast zijn de zone met de voor u aanbevolen artikelen (i.e. gelijkaardige of complementaire artikelen, onze bestsellers, enz.) en de volgorde waarin de artikelen binnen een pagina of categorie worden gerangschikt.

2.3. Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te tellen en te weten te komen hoe zij onze website gebruiken.

Deze cookies zijn bestemd om de werking van onze website te verbeteren en hebben een maximale levensduur van dertien maanden.

Onze site maakt gebruik van de volgende analytische cookies: Google Analytics, Piano Analytics.

3. Deactivering en verwijdering van

Voor het beheer van cookies krijgt u verschillende mogelijkheden aangeboden. Alle wijzigingen die u aanbrengt kunnen een invloed hebben op uw surfgedrag en uw toegang tot sommige diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt uw wensen en voorkeuren op het vlak van cookies op elk moment wijzigen aan de hand van de hieronder beschreven hulpmiddelen.

3.1. Uw voorkeuren uitgedrukt via het beheerpaneel voor cookies dat Bleu Bonheur ter beschikking stelt om uw cookie-voorkeuren voor de site bleu-bonheur.be te beheren. Om deze te wijzigen surft u naar: Beheer uw cookies..

Deze cookie heeft een levensduur van 12 maanden. Wanneer deze termijn verstreken is, zult u opnieuw de banner te zien krijgen en gevraagd worden om uw keuze aan te duiden.

3.2. Uw voorkeuren rechtstreeks uitgedrukt via uw webbrowser:  
U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden opgeslagen op uw terminal of, integendeel, worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij in functie van hun uitgever. U kunt uw webbrowser ook zo configureren dat u iedere keer gevraagd wordt om cookies te weigeren of te aanvaarden en dit voordat cookies op uw terminal kunnen worden opgeslagen.De configuratie voor het beheer van cookies en van uw voorkeuren is voor iedere webbrowser anders. Deze configuratie staat beschreven in het Help-menu van uw webbrowser, zodat u op elk moment uw wensen op het vlak van cookies kunt beheren.

Om cookies te deactiveren:
- via Internet Explorer: open het menu “Extra”, selecteer “Internet opties”, klik op “Beveiliging” en stel daarna het gewenste niveau in.
- via Mozilla Firefox: open het menu “Extra”, selecteer “Opties”, klik op het tabblad “Privacy” en vink de optie “Cookies aanvaarden” uit.
- via Chrome: klik rechtsboven op “Meer Instellingen”, klik op “Privacy en beveiliging Cookies en andere sitegegevens”, selecteer “Cookies van derden blokkeren”.
- via Safari: open het menu “Extra”, selecteer “Voorkeuren”, klik op het tabblad “Beveiliging” en klik “Nooit” aan als antwoord op “Cookies aanvaarden”; sluit daarna het venster.
- via Opera: open het menu "Extra", selecteer "Voorkeuren", klik op het tabblad "Cookies".
- Voor andere terminals (smartphones, tablets of verbonden apparaten) verwijzen we graag naar het Help-menu van uw browser.

Voor meer informatie over cookies verwijzen we graag naar de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies