-50% op uw 1ste artikel + -40% geldig op HEEL de collectie + Verzendkosten gratis vanaf 39€* CODE

code1928

Onze verbintenissen

Beschikbaarheid van de producten

Onze voorraden worden dagelijks gecontroleerd opdat u uw pakje zo snel mogelijk zou ontvangen. Indien een artikel desondanks vertraagd is, ontvangt u thuis een brief waarin de nieuwe leveringstermijn wordt vermeld. Indien de artikelen buiten onze wil om niet langer beschikbaar zijn, kunnen wij deze in bepaalde gevallen vervangen door vervangingsartikelen van gelijkaardige of hogere kwaliteit. In het geval dat een vervangingsartikel u niet bevalt, kunt u dit artikel naar ons terugsturen, waarbij de retourkosten ten laste zijn van Bleu Bonheur.


GOLD Quality waarborg

Bleu Bonheur selecteert vlotte modellen en materialen voor comfortabele outfits die het vaakst in de machine worden gewassen. De modellen met het “Gold Quality”-label verdienen uw volste vertrouwen en hebben 2 jaar waarborg. Als u onverhoopt toch teleurgesteld zou zijn over de kwaliteit van de artikelen, heeft u 2 jaar de tijd om ze terug te sturen. Bleu Bonheur verbindt zich ertoe om u deze artikelen terug te betalen. Het spreekt echter vanzelf dat het “Gold Quality”-label geen betrekking heeft op de normale slijtage of onvoorziene beschadigingen van de kleding.


Snelle levering

Bij u thuis: Uw bestelling wordt bij u thuis geleverd binnen een gemiddelde termijn van 14 kalenderdagen te tellen vanaf de ontvangst van uw bestelling (+ deelname in de verzendingskosten van € 4,99).

IN EEN AFHAALPUNT naar keuze Bleu-Bonheur zal maximale inspanningen leveren om de leveringstermijn binnen de 14 dagen na de bestelling in het Afhaalpunt naar keuze van de Koper te respecteren. Een Afhaalpunt is een verkooppunt van het type « mondial relay« (boekhandel, tankstation of voedingszaak) waar de Koper de bij Bleu Bonheur bestelde artikelen kan afhalen. De levering binnen de 14 dagen kan echter nier worden verzekerd in het geval van overmacht of bij een staking van de transport- en/of postdiensten. De Koper wordt verwittigd dat zijn pakje in het Afhaalpunt is aangekomen en dit hetzij per sms, hetzij (standaard) met de post. Elke bestelling die in een Afhaalpunt wordt geleverd, blijft daar gedurende een termijn van maximaal 10 dagen liggen (+ bijdrage van 4,99€ in de verzendingskosten). Vertraagde artikelen worden steeds thuis geleverd.
De Koper wordt van de aankomst van zijn pakje op de hoogte gebracht, hetzij en in de eerste plaats per sms, dan wel per brief. Dit geldt ook voor vertraagde artikelen die in een Afhaalpunt worden geleverd. Alle bestellingen die in een Afhaalpunt worden geleverd, worden daar gedurende een termijn van maximaal 10 dagen bewaard. (+ deelname in de verzendingskosten van € 4,99).

Op een ander adres: Indien u vaak afwezig bent, kunt u ook vragen om uw bestelling zonder supplement te laten leveren bij een buur, een ouder of een vriend(in). Wij kunnen uw bestelling ook op uw vakantiebestemming in België leveren. Indien uw artikelen beschikbaar zijn, wordt uw pakje binnen een gemiddelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw bestelling geleverd.
(+ deelname in de verzendingskosten van € 4,99).


Veiligheid

Voor uw gemoedsrust maakt Bleu Bonheur gebruik van het SSL (Secure Socket Layer) veiligheidsprotocol, het meest confidentiële in zijn soort. Dankzij een uiterst beveiligd crypteringsysteem, garandeert dit protocol dat de gegevens die u met Bleu Bonheur uitwisselt, op elk moment van uw bestelling volledig beveiligd zijn. Op www.bleu-bonheur.be, bevindt u zich in beveiligde modus van zodra u zich identificeert, dit wil zeggen van zodra u een bestelling plaatst of terwijl u de status van uw bestelling opvolgt. Om te weten op welk moment u zich in beveiligde modus bevindt, raadpleegt u het slotje dat rechts onderaan uw scherm staat afgebeeld.

 

Tevredenheid

Gestandaardiseerde informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om, zonder opgave van redenen en binnen een termijn van 14 dagen, onderhavige bestelling te herroepen, eventueel met het doel één of meerdere van de bestelde artikelen om te ruilen.

De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door uzelf aangeduide derde (met uitzondering van de vervoerder), fysiek ontvangst heeft genomen van het (de) artikel(en), of van het laatste artikel (indien het een bestelling betreft van meerdere artikelen en indien deze artikelen apart werden geleverd).

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u hetzij via deze link, hetzij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Bleu Bonheur – PB 22.000 – 7700 Moeskroen, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring.

Voor het respecteren van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling in verband met de uitoefening van uw recht op herroeping overhandigt vóór het verstrijken van deze herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

In geval u onderhavige bestelling herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons voorgestelde goedkopere standaardleveringswijze, en dit volgens de modaliteiten hieronder.

U dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het (de) artikel(en).

a_propos In geval van herroeping van een deel van uw bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aangaande de artikelen in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (t.t.z. de deelname aan de verzendingskosten) en de betalingskosten (bij voorbeeld levering onder rembours).

In geval van herroeping van uw volledige bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (t.t.z. de deelname aan de verzendingskosten) die verschuldigd blijven bij wijze van directe kosten voor het terugsturen van het (de) artikel(en) : het tarief van de deelname aan de verzendingskosten bedraagt hierbij 4,99 € voor elke bestelling.

Zijn eveneens verschuldigd bij wijze van directe retourkosten de eventuele frankeerkosten (die evenwel vermeden kunnen worden als u uw artikelen terugstuurt via een Afhaalpunt) of andere eventuele onvermijdelijke transportkosten.

De terugbetaling in kwestie zal zonder bovenmatige achterstand uitgevoerd worden en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop wij werden geïnformeerd van uw beslissing tot herroeping van uw volledige of van een deel van uw bestelling.

Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene dat u voor de initiële transactie gebruikte, behalve indien u uitdrukkelijk een ander middel wenst te bekomen ; in ieder geval zal deze terugbetaling voor u geen kosten met zich meebrengen.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij het artikel of de artikelen hebben ontvangen of tot u een bewijs van verzending van het artikel of de artikelen hebt geleverd, waarbij de weerhouden datum deze is van de eerste van deze feiten.

U dient ons het(de) artikel(en) in zijn(hun) originele verpakking terug te sturen, via uw Afhaalpunt of via de post naar Bleu Bonheur – Dienst Terugzendingen – 7700 Moeskroen, zonder bovenmatige achterstand en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen nadat u ons uw beslissing tot herroeping van een deel van of van uw volledige bestelling hebt te kennen gegeven. Deze termijn wordt geacht gerespecteerd te worden indien u het(de) artikel(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) in uw Afhaalpunt of postkantoor en bewaar het zorgvuldig.

U wordt geacht het(de) artikel(en) tijdens de periode van herroeping met de nodige voorzorgen te behandelen en te controleren, zoals het u in een winkel zou toegestaan zijn. U zal dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de waardevermindering van dit(deze) artikel(en) die het gevolg is van manipulaties andere dan deze die noodzakelijk zijn om zijn(hun) aard, eigenschappen of goede werking vast te stellen.
Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van beschadigde, vervuilde of gedragen artikelen, artikelen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige artikelen of artikelen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tenslotte, atikelen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
U kunt het recht op herroeping niet uitoefenen voor :
- de levering van artikelen die snel kunnen verouderen of bederven;
- de levering van verzegelde artikelen die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van bescherming van de gezondheid en de hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken;
- de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of van verzegelde software en waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken.

Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt u terugbetaald ?
Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zult u terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent. Noteer bij uw terugzending uw bankrekeningnummer op uw retourborderel. Indien u het er niet op vermeldde en wij uw rekeningnummer niet kennen, zult u een waardebon ontvangen die 3 maanden geldig is of kan teruggestuurd worden naar Bleu Bonheur, vergezeld van uw bankrekeningnummer.
Belangrijke bijzonderheden :
o Sommige textielartikelen worden geleverd met een veiligheidszegel dat absoluut niet mag verwijderd worden tijdens het passen. Elk artikel dat zonder zijn veiligheidszegel wordt teruggezonden zal niet terugbetaald of omgeruild kunnen worden.
o Terugzendingen onder rembours zullen geweigerd worden. Indien uw artikelen gebreken vertonen, zullen de frankeerkosten terugbetaald worden. In de andere gevallen blijven de frankeerkosten door u verschuldigd.
o De met ecocheques betaalde artikelen kunnen niet terugbetaald worden. In geval van terugzending kan de Koper de omruiling vragen voor een ander erkend ecocheque-artikel.
o In geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen behoudt Bleu Bonheur zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.
Worden niet teruggenomen :
• Cd’s, dvd’s, hygiëneproducten en cosmetica die werden geopend
• Op maat gemaakte artikelen (gordijnen, stoffen, matrasbeschermers...)